Zakończenie prac i oddanie do użytkowania


Chcieliśmy zakomunikować, iż zakończyliśmy prace budowlane budynku „Kameralny” i oddaliśmy budynek do użytkowania. Przekazaliśmy lokale mieszkalne i toczą się już prace wykończeniowe prowadzone przez Nabywców.


Galeria Budowy :