Kontakt


Administratorem danych osobowych jest firma Locum SC.

I.Dane przetwarzane są w celu obsługi zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.
II.Zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody osoby, których dane dotyczą.
III. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
IV.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
Poprzez wysłanie formularza mailowego.